ใบแจ้งความจำนงขอรับซะกาต

กองทุนซะกาต สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)

เอกสารมี 2 หน้า ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกที่ภาพด้านล่าง

ใบแจ้งความจำนงขอรับซะกาต
ใบแจ้งความจำนงขอรับซะกาต