top of page
mihas-over-a-year.jpg

บทความ & บทสัมภาษณ์

ขายของให้รู้ใจลูกค้า วิกฤมาก็ปรับตัวทัน | TMTA Academy EP.10

Know What Your Clients Want… ขายของให้รู้ใจลูกค้า วิกฤติมาก็ปรับตัวทัน” ที่จะพาคุณร่วมกันเรียนรู้แนวทางการ “อยู่รอดในทุกสถานการณ์”: - โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน - ธุรกิจเปลี่ยน วิธีการเปลี่ยน - วิธีการเปลี่ยน ข้อมูลเปลี่ยน - ข้อมูลเปลี่ยน เครื่องมือเปลี่ยน - จะปรับธุรกิจอย่างไรให้ทำงานอัตโนมัติ แทนการทำด้วยอัตโนมือพบนักธุรกิจหนุ่มจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ผู้มุ่งมั่นใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีของตัวเองมาสร้าง “ความแตกต่าง” และ “พลังทวี” ให้กับอีกหลายธุรกิจในพื้นที่ พบกับ

ชารีฟ เด่นสุมิตร CEO, Has Order Co., Ltd. Founder of Pinsouq Halal e-marketplace กรรมการ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) .

ดำเนินรายการโดย ฮัซซาน มุขตารี กรรมการ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA)

 

ดู 17 ครั้ง

Comments


bottom of page