top of page
mihas-over-a-year.jpg

บทความ & บทสัมภาษณ์

"แสวงหาริสกีอย่างไร ให้มีความจำเริญ" โดย อ.บับลี อับดุรเราะห์มาน

"แสวงหาริสกีอย่างไร ให้มีความจำเริญ" โดย อ.บับลี อับดุรเราะห์มาน บรรยายพิเศษภายในงานละศีลอด TMTA Iftar Dinner ของสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ณ มัสยิดบางอ้อ 100 ปี

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561

 

ดู 29 ครั้ง

Comments


bottom of page