top of page
mihas-over-a-year.jpg

บทความ & บทสัมภาษณ์

  • รูปภาพนักเขียนADMIN

เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา Craft คือ วิถีชีวิต


ก่อนจะกลับคืนสู่วิถีบ้านเกิด ก่อเกิดเป็น “เบญจเมธาเซรามิก” ที่มี “ธรรมชาติและสันติ” (Nature and Peace) เป็นเอกลักษณ์  เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา เป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เคยเดินทางไกลจากบ้าน เพื่อตามหาแรงบันดาลใจในต่างถิ่น มาเรียนสายช่างที่ยะลา เรียนต่อจนจบปริญญาสถาปัตย์ฯในกรุงเทพฯ ทำงานเป็นดีไซเนอร์ให้กับ Planet 2001 โบยบินลัดฟ้าไปเรียนต่อด้าน FINE ART ที่ฝรั่งเศส ในยามที่อยู่ดินแดนห่างไกล นักออกแบบไฟแรงอย่างเอ็มโซเฟียนจึงเริ่มเห็นถึงคุณค่าของบ้านเกิด และได้ค้นพบสัจธรรมว่า การหวนคืนสู่วิถีบ้านเกิด ที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  คือ แรงบันดาลใจที่แท้จริง

“มาจากดิน อยู่กับดิน กลับสู่ดิน” สโลแกนที่สื่อถึงการหวนคืนกลับสู่รากเหง้า เป็นปรัชญาแนวคิดในการทำงานของเขาเมื่อกลับมาทำงานอยู่ที่บ้านเกิด โดยการกลับมาเห็นถึงคุณค่าของ“วิถี”แล้วถ่ายทอดเรื่องราวบนชิ้นงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความศรัทธาในศาสนาอิสลาม และนำเอาอัตลักษณ์ของความเป็นมลายู เข้ามาผสมผสานในงานเซรามิกได้อย่างลงตัว จนคว้าหลายรางวัลการออกแบบทั้งในและต่างประเทศ อาทิ รางวัลพระราชทานชนะเลิศ ไทยสร้างสรรค์ ปี 2011 , รางวัล DEmark 2012 , รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ( The Winner of ICA 2014 ) ฯลฯ
“ ผมคิดถึงบ้าน คิดถึงวิถี และความเป็นชุมชนที่นี่ เมื่อกลับมาทำงานที่บ้าน ผมจึงอยากถ่ายทอดผลงานโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการกลับมาเห็นคุณค่าในความเป็นวิถี ซึ่งไม่ใช่งานออกแบบที่มีแค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่มันมาจากคุณธรรมภายในซึ่งเป็นวิถีที่คนมลายูที่นี่ให้ความสำคัญ
 

งานทุกชิ้นของผมก็จะผ่านกระบวนการคิดจากวิถีมุสลิม ซึ่งพยายามสอดแทรกคุณธรรม แนวคิดที่เราศรัทธาจากคัมภีร์อัลกุรอาน นำมาตีความและอธิบายผ่านชิ้นงาน”

ผลงาน Crack  คุณค่าของความงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านสัจธรรม ธรรมชาติของดิน

ยกตัวอย่างเช่น ผลงาน Crack ชามเนื้อเซรามิกที่มีลายแตกทั่วพื้นผิวเป็นสีทองซึ่งมาจากความตั้งใจที่ต้องการสื่อสารให้เห็นว่า การตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ผิด เพราะเมื่อความจริงปรากฏ (สีทองที่อยู่ภายใน) เปลือกที่อยู่ด้านนอกก็จะมลายหายไป นั่นคือคุณค่าของความงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านสัจธรรมธรรมชาติของดิน

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างแนวคิด Nature and Peace ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานอย่าง  La Nostalgie หม้ออาหรับฝาด้ามไม้ การผสมผสานระหว่างงานเซรามิกกับงานแกะสลักไม้หัวกริซ เรือกอและ สื่อถึงองค์ประกอบแห่งความผูกพัน สีสัน วัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบมลายู ,  ผลงาน Croissance แจกันต้นไม้ สื่อถึงการเติบโตของบรรดาสิ่งมีชีวิต ท่ามกลางความคลุมเครือระหว่างความจริงปนความเท็จ ฯลฯ

La Nostalgieหม้ออาหรับฝาด้ามไม้

“ ผมเริ่มต้นจากงานเซรามิก เพราะอยากเล่นกับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ดินที่นี่อาจจะไม่ใช่ดินที่ดีที่สุด แต่มีความภาคภูมิใจกว่า เป็นความสวยงามที่เกิดจากการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบ”

ก้าวสู่ Sustainable Crafts ..เติบโตไปกับชุมชน

กลุ่มเบญจเมธาเซรามิก ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายช่างอีก 7 ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่   ชุมชนจักสานไม้ไผ่ บ้านทุ่ง ชุมชนจักสานย่านตอไห่ บ้านควน และกลุ่มเยาวชนรักษ์กะลา ชุมชนบ้านมะรวด อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี , กลุ่มทำว่าวเบอร์อามัส อ.สายบุรี จ.ปัตตานี , ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ้านกูบังบาเดาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี , กลุ่มทำกริชบ้านตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา และชุมชนจักสานกระจูด บ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน จ.นราธิวาส

จากความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังนำมาสู่การพัฒนาแบรนด์ร่วมกันภายใต้ชื่อ “DERNDIN CRAFT” ซึ่งมาจากคำว่า “เดินดิน” แฝงความหมายถึงการทำประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนตามปรัชญาในอัลกุรอาน
ท้ายที่สุด คำว่า  Craft  ในมุมมองของเอ็มโซเฟียน จึงไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์โปรดักส์ แต่ Craft  คือวิถีชีวิต สำหรับเบญจเมธาเราจึงไม่ได้ยึดติดว่าสิ่งที่ทำต้องเป็นงานเซรามิกเพียงอย่างเดียว  แต่สามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถี”

“ อนาคต หรือ Future สำหรับผมก็คือลูกๆของผม คือสิ่งที่ผมจะสร้างให้กับลูกๆของผม…สำหรับพรุ่งนี้นั้น มันจะดูแลตัวของมันเองด้วยกฎกำหนดที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว” เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา บอกเช่นนั้น

 

Benjametha Ceramic Co., Ltd.

ที่อยู่: 6/4 Moo 6, Tambon Khuan, Amphoe Panare, Pattani, 94130, 94130

โทรศัพท์: 085 098 9221

ดู 534 ครั้ง

Comments


bottom of page