top of page
mihas-over-a-year.jpg

บทความ & บทสัมภาษณ์

GPM “เครื่องชั่ง” สินค้าธรรมดาในตลาดที่ไม่ธรรมดา

ในโลกปัจจุบันนี้การทำธุรกิจ มีองค์ประกอบ และปัจจัยหลายๆอย่าง ที่เข้ามามีบทบาท ในการช่วยส่งเสริมธุรกิจ ให้ดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เครื่องชั่ง เพราะเครื่องชั่งจะช่วยให้คุณ ประหยัดแรงงานและเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักและปริมาณของวัตถุดิบผลิตผลและสินค้าต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิต นำเข้า,ส่งออก จัดจำหน่ายรับมอบสินค้า การควบคุมสต๊อกสินค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานสากลในการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า

.

วันนี้ เราจะได้พูดคุยกับ คุณกฤษดา (อาลี ) บินฮาซัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ โพรไลน์ มาร์เก็ตติ้ง (GPM) จำกัด ผู้นำเข้า จำหน่าย ซ่อม และผลิตเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมทั้งบริการอะไหล่ครบวงจรกันค่ะ

TMTA : ทราบว่าธุรกิจนี้ได้ดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี อยากให้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของการทำธุรกิจเครื่องชั่งหน่อยค่ะ

อาลี : เริ่มต้นเลย ผมได้มีโอกาสได้ทำงาน แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัท ที่นำเข้าเครื่องจักรผลิตอาหาร เครื่องทำเบเกอรี่ เครื่องทำไอศครีม เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม และเครื่องชั่งอุตสาหกรรม ซึ่งตัวผมก็ได้ทำงานในส่วนของฝ่ายขายเครื่องชั่ง ซึ่งผมได้ทำงานที่บริษัทฯนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปี ทำให้ได้มีประสบการณ์ในเรื่องการขาย ตลาดของเครื่องชั่ง และความรู้ในเครื่องชั่งแต่ละประเภทในระดับหนึ่ง ประกอบกับการทำงานภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา ไม่เอื้ออำนวยกับกิจวัตรประจำวันของเรา เช่น การละหมาด การถือศีลอด การเลี้ยงรับรองลูกค้า ฯลฯ หรือ มีงานที่เกี่ยวข้องกับการขายการเสนองานที่ผิดกับหลักการคำสอนของศาสนา ซึ่งเราในฐานะคนกลาง ที่ต้องคอยเจรจาผลประโยชน์ ทั้งจากทางลูกค้าร้องขอ และจากทางบริษัทฯ นำเสนอให้ลูกค้า ซึ่งเหมือนกับเราเป็นตัวกลางในการเจรจาผลประโยชน์ซึ่งผิดหลักการศาสนา จึงได้ตัดสินใจลาออกและมา เปิดบริษัท แกรนด์ โพรไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นำเข้า-ขาย-ซ่อม-ติดตั้งเครื่องชั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน


TMTA : เครื่องชั่งของบริษัท มีกี่ชนิดคะ พอจะจำแนกให้เราฟังคร่าวๆ ได้มั้ยคะ อาลี : เครื่องชั่งของทางบริษัทฯ จะมีครอบคลุมทุกชนิด ในการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติที่ต้องมีการค้าขายต้องใช้เครื่องชั่งเป็นตัวกลางหรือเครื่องมือในการซื้อขาย หรือทุกอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้า ขบวนการผลิตสินค้า ต้องมีการชั่งตวงวัดเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานออกสู่ท้องตลาด ฯลฯ

โดยหลักๆ จะแบ่งประเภทเป็น 2 ส่วน ใช้กับคน และสินค้า
2.1.เครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคล เช่น เครื่องชั่งตามบ้านเรือน เครื่องชั่งเด็กอ่อนทารกแรกเกิด, เครื่องชั่งผู้ป่วยแบบยืนได้, เครื่องชั่งผู้ป่วยแบบนั่งรถเข็น, เครื่องชั่งผู้ป่วยหนักแบบนอน และเครื่องชั่งน้ำหนักศพ สำหรับการตรวจสอบทางนิติเวช หรือเครื่องชั่งในโรงพยาบาลทุกชนิด

2.2.เครื่องชั่งสินค้าและอุตสาหกรรม เช่น เครื่องชั่งคำนวนราคา, เครื่องชั่งแผนกรับส่งสินค้า,เครื่องชั่งแผนกคัดแยกผลิตภัณฑ์, เครื่องชั่งในไลน์ผลิตอาหารชั่งอาหารสดคัดแยกชิ้นส่วน, เครื่องชั่งสำหรับชั่งส่วนผสมของสูตรอาหาร, เครื่องชั่งวิเคราะห์วิจัยในห้องแลป, เครื่องชั่งและวิเคราะห์ความชื้น, เครื่องชั่งในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เครื่องชั่งรถบรรทุก, เครื่องชั่งแขวนรอก, เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นและฝังพื้น, เครื่องชั่งนับจำนวนชิ้นงานแบบตั้งโต๊ะและตั้งพื้น, เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมบบรรจุ, เครื่องชั่งถังไซโล ฯลฯ

TMTA : คุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ บริษัทได้มีมาตรฐานรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า อย่างไรบ้างค่ะ

อาลี : จากประสบการณ์ลูกค้าหลักของเราจะเน้นคุณภาพ มาเป็นอันดับต้นๆ โดย

  • เครื่องชั่งทุกเครื่องที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายให้กับลูกค้า จะมีการสอบทวนน้ำหนักด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่ผ่านการสอบเทียบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  • บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ขอคำรับรองมาตรฐานห้องสอบเทียบกับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นไปตาม มาตรฐานระบบ ISO17025 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทีมงานจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาและคอยตรวจสอบขั้นตอนต่างๆในการสร้างมาตรฐานห้องสอบเทียบและวิธีการสอบเทียบให้เป็นมาตรฐานสากล

TMTA : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ลูกค้ากลุ่มใดบ้างคะ และในอนาคตได้วางเป้าหมายอย่างไรบ้าง

อาลี : กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา โรงพยาบาล / โรงเรียนสถาบันการศึกษา / โรงแรม / ห้างสรรพสินค้า / ตลาดสด /ตลาดค้าส่งพืชภัณฑ์การเกษตรขนาดใหญ่ / บริษัทขนส่งพัสดุต่างๆ / โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด / ห้องเย็นรับเก็บสินค้า / โรงสีข้าว ท่าข้าว / ท่าทราย / แพล้นท์ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป / บริษัทตรวจรถเอกชน / โรงฆ่าสัตว์ / ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

โดยในอนาคตได้วางเป้าหมาย คือ อยากจะสร้างตัวแทนจำหน่าย (มุสลิม)ในแต่ละจังหวัด หรือ อำเภอ โดยไม่ต้องลงทุนสูง เพียงแค่มีเครื่องมือในการตรวจเช็คเครื่องชั่งและให้ความรู้และคำปรึกษาในการขายและตรวจเช็คดูแลแก้ไขเครื่องชั่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้พี่น้องมุสลิม

TMTA : ทราบว่าธุรกิจเรามีจุดเด่นในเรื่องการบริการหลังการขาย ซึ่งบริการนี้ได้สร้างความแตกต่างหรือความโดดเด่นให้กับสินค้าหรือบริการของเราอย่างไรบ้างคะ

อาลี : การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับธุรกิจนี้ครับ เนื่องจากเครื่องชั่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ในการวินิจฉัยโรคในทางการแพทย์ และเป็นเครื่องมือในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และเป็นเครื่องมือหลักในการผลิตสินค้าบริโภคและสินค้าอุปโภค เครื่องชั่งต้องได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ มีการบริการหลังการขายตรวจเช็คฟรีตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและตรวจเช็คเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ในส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการบริการ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าเดินทางตามระยะทาง หรือให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัทพ์โดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องชั่งโดยเฉพาะ หรือ บางจังหวัดที่เรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ก็จะให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ดูแลให้บริการลูกค้า และเรายังมีสัญญาบริการรายปีสำหรับหน่วยงานราชการที่มีการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการรับประกันกับผู้จำหน่ายรายอื่นๆ โดยครอบคลุมทุกยี่ห้อทุกรุ่นที่ทางหน่วยงานราชการมีการใช้งานอยู่

TMTA : ธุรกิจของคุณได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมมุสลิมในด้านใดบ้าง อาลี : เมื่อทำธุรกิจแล้วมีกำไร ก็ต้องมีการออก ซะกาต การซอดาเกาะห์ การบริจาคในหนทางของศาสนา และ เราสามารถสร้างงานให้พี่น้องมุสลิมมีงานทำ


เมื่อพบเห็นพี่น้องมุสลิมที่ทำการค้าขายแล้ว ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือส่อไปในทางที่ผิดหลักการศาสนา ก็จะทำการพูดคุยให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยแก้ไขให้ถูกต้องทั้งทางกฎหมาย

TMTA : คิดว่าอะไรคือทักษะ หรือ ความรู้ที่สำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ค่ะ อาลี : ความรู้ความชำนาญประสบการณ์ใน เรื่องเครื่องชั่งน้ำหนัก และความสามารถในการวิเคราะห์อาการบกพร่อง ให้คำแนะนำให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และการรับผิดชอบต่อสินค้าของตนเอง รวมทั้งการมีอะไหล่สำหรับแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว


TMTA : หากในอนาคตสมาคมจัดอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้ในด้านธุรกิจ คุณต้องการให้สมาคมจัดอบรมในหัวข้อใดบ้าง


อาลี : อยากให้ความรู้เรื่องภาษีที่ควรรู้สำหรับเจ้าของกิจการ การคำนวณภาษี สินค้าคงคลัง และการคำนวณซากาตจากยอดขายและสินค้าคงคลังถูกต้อง รวมทั้งความรู้ในการบริหารสินค้าคงคลัง


TMTA : ด้วยกับประสบการณ์ที่ คุณกฤษดา หรือ บังอาลี ได้ทำธุรกิจมาอย่างยาวนาน อยากให้ฝากเคล็ดลับหรือแนวคิดแก่ผู้ประกอบการว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้อย่างมีผลกำไรและสามารถครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้สินค้าหรือบริการของเรา

อาลี : อย่างแรกเลยเราต้องรักษาคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย การขายสินค้าที่ดีคุณภาพดีให้กับลูกค้าแม้ว่าจะได้ผลกำไรเป็นตัวเงินน้อย แต่ผลลัพธ์ อื่นๆ จะตามมา คือ สินค้าไม่สร้างปัญหาให้กับลูกค้าทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวสินค้าและในตัวบริษัท และลดต้นทุนในการบริการหลังการขายไปในตัวเนื่องจากสินค้ามีความคงทนไม่ชำรุดเสียหาย ทำให้ลูกค้าไม่มีเหตุที่จะหยุดใช้งานเครื่องชั่ง และ เกิดการบอกต่อ และการซื้อซ้ำ

อีกประการนึง คือ การขายสินค้าราคาที่ยุติธรรม การรักษาคำพูดหรือสัญญากับลูกค้า ความซื่อตรงกับลูกค้า บอกข้อดีและข้อเสียของสินค้าให้ลูกค้าซื้อด้วยความเต็มใจ และควรมีสินค้าหลากหลายราคาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายจะมีความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมของพื้นที่การใช้งานต่างกัน ซึ่งสินค้าแบบเดียวกัน อาจจะมีราคาที่แตกต่างกันได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานครับ


นี่ คือ บทสัมภาษณ์ และ ข้อคิด ดีๆในการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อสังคมอันหลากหลายบทบาทของ คุณกฤษดา หรือ บังอาลี ในวันนี้ค่ะ

 

ช่องทางการติดต่อ 👇👇👇

บริษัท แกรนด์ โพรไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Email : gpmscales@yahoo.com Tel 081 457 7045

 

ดู 207 ครั้ง

Comments


bottom of page